هیئت ملی آزمون های غیرمخرب صنعت هوانوردی کشور

متن بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری

تاریخ: ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ | شماره: ۵۱۵۴۵ | پیوست: ندارد

موضوع: ابلاغ تشکیل و تایید هیئت ملی آزمون‌های غیرمخرب صنعت هوانوردی در انجمن علمی آزمون‌های غیرمخرب ایران

سلام علیکم؛
با احترام، با توجه به‌ اینکه اجابت مقررات بند AMC 145.A.30(f) برای بخش NDT شرکت‌های تعمیراتی دارای مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری مشکلاتی را برای صنعت هوانوردی کشور ایجاد نموده است، لذا با عنایت به درخواست‌های واصله به این سازمان، چگونگی ایجاد هیئت ملی آزمون‌های غیرمخرب در صنعت هوانوردی مورد بررسی قرار گرفته و مقرر گردید انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران که مرجع علمی و تخصصی آزمون‌های غیرمخرب در کشور است، بر اساس دستورالعمل EN 4179 نسبت به ایجاد هیئت ملی آزمون‌های غیرمخرب صنعت هوانوردی اقدام نموده و نسبت به اجرای مفاد مقررات CAOIRI Part 145 & M سازمان هواپیمایی کشوری عمل نماید.

بدیهی است به منظور تهیه و تدوین رویه‌های هیئت مذکور، این هیئت از تاریخ صدور این بخشنامه به مدت یکسال زیر نظر هیئت مدیره انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران اداره گردیده و پس از آن مطابق با مفاد دستورالعمل EN 4179 فعالیت خود را ادامه خواهد داد.
الزامی است کلیه شرکت‌های مخاطب این بخشنامه، بر اساس دستورالعمل EN 4179 از طریق راه‌های ارتباطی انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران که در ادامه ذکر شده است، نسبت به ارسال درخواست خود و اخذ تاییدیه‌های مندرج در زیر اقدام لازم بعمل آورند.
۱) تهیه و تنظیم دستورالعمل احراز صلاحیت کارکنان آزمون‌های غیرمخرب شرکت‌ها (Written Practice) و ارسال آن به هیئت ملی آزمون‌های غیرمخرب صنعت هوانوردی جهت اخذ تاییدیه.
۲) تعیین و معرفی کارشناس سطح ۳ مسئول (Responsible NDT Level 3) به هئیت ملی آزمون‌های غیرمخرب صنعت هوانوردی جهت فرایند تایید صلاحیت و اخذ گواهینامه EN 4179
بدیهی است اعتبار گواهینامه‌های کلیه کارشناسانی که بر اساس الزامات مقررات EN 4179 دارای تاییدیه می‌باشند، همچنان معتبر بوده و می‌توانند بر اساس الزامات بخشنامه شماره ۵۹۵۶ مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۷ نیز اقدام نمایند.

راه‌های ارتباط با انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران:
شماره تماس: ۰۹۳۹۱۰۴۶۳۲۷ (واتساپ و تلگرام) | پست الکترونیکی: info.irndt@gmail.com

سوالات متداول

پاسخ ۱

پاسخ ۲

پاسخ ۳

فرم درخواست ارزیابی دستورالعمل تایید صلاحیت کارکنان آزمون‌های غیرمخرب
فرم درخواست تایید صلاحیت کارشناس سطح ۳
روش اجرایی ارزیابی دستورالعمل تایید صلاحیت کارکنان آزمون‌های غیرمخرب
راهنمای ارزیابی دستورالعمل تایید صلاحیت کارکنان آزمون‌های غیرمخرب
روش اجرایی ارزیابی و تایید صلاحیت‌ کارشناس سطح ۳ مسئول
راهنمای تائید صلاحیت کارشناس سطح ۳ مسئول