روزانه تماس‌ها و مکاتبات متعددی از سوی کارفرمایان، اشخاص، نهادها و سازمان‌های مختلف کشورمان با انجمن صورت می‌گیرد تا به فراخور نیازمندی ایشان، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بازرسی فنی و آزمون‌های غیرمخرب، موسسات برگزار کننده دوره‌های آموزشی در روش‌های متداول و پیشرفته آزمون‌های غیرمخرب و شرکت‌های تامین کننده یا سازنده تجهیزات بازرسی فنی از سوی انجمن به ایشان معرفی گردد. به همین منظور جهت پاسخگویی هرچه بهتر به متقاضیان دریافت این خدمات از یکسو و معرفی هرچه شایسته‌تر شرکت‌های عضو انجمن به متقاضیان و بازار هدف ایشان از سوی دیگر، این صفحه به معرفی و نمایش اطلاعات اعضای حقوقی انجمن می‌پردازد.

در وبگاه انجمن، اطلاعات عمومی شرکت‌ها، پست الکترونیکی جهت برقراری ارتباط با ایشان و زمینه فعالیت شرکت‌ها درج گردیده و به تفکیک نام شرکت، محل استان یا شهر و زمینه فعالیت قابل جستجو است. این صفحه همچنان در حال تکمیل شدن است و به مرور جزئیات بیشتری از زمینه فعالیت و نوع خدمات شرکت‌ها افزوده خواهد شد.

عنوان کامل شرکت (فارسی):نام مدیرعامل:پست الکترونیکی شرکت:آدرس پستی:زمینه فعالیت شرکت:
عنوان کامل شرکت (فارسی):نام مدیرعامل:پست الکترونیکی شرکت:آدرس پستی:زمینه فعالیت شرکت: