منشور اخلاقی انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران

منشور اخلاقی انجمن مبنای تفکر درونی و رفتار بیرونی کلیه اعضای انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران محسوب می‌شود. کلیه اعضای حقیقی و حقوقی انجمن ملزم به رعایت منشور اخلاقی انجمن بوده و عضویت در انجمن بمنزله تعهد به رعایت مفاد این منشور است. در صورت احراز تخطی از مفاد منشور اخلاقی، بنا به تشخیص هیئت مدیره انجمن، عضویت فرد یا شرکت خاطی ملغی خواهد شد.

عضو حقیقی یا حقوقی انجمن باید:

 • همواره از حسن شهرت و اعتبار انجمن، اساسنامه و آیین‌نامه‌های آن حمایت کرده و به عضویت خود در انجمن افتخار کند.
 • از ایجاد هرگونه خدشه مستقیم یا غیرمستقیم به شهرت حرفه‌ای، منافع مادی و معنوی انجمن و یا حرفه و شغل دیگر اعضای انجمن خودداری کند.
 • از مشارکت در هر موضوعی که چهره مخدوشی از انجمن یا اعضای آن ارائه دهد خودداری کند.
 • درگسترش دانش و فناوری آزمون‌های غیرمخرب در کشور و در تبلیغ برای اهداف انجمن و نیل به آن‌ها، با استفاده از کلیه ابزار و رسانه‌های ممکن و از طریق تبادل تجارب و اطلاعات با دیگران تلاش کند.
 • کلیه اطلاعات فنی و تجاری مربوط به انجمن، اعضای انجمن، کارفرمایان و یا مشتریان را محرمانه تلقی کرده و از افشای آن‌ها بدون کسب اجازه از مالکان مربوطه خودداری کند.
 • هرگونه ارتباط و یا وابستگی کاری را که تضاد منافع با انجمن، کارفرما و یا مشتری ایجاد کند به آن‌ها اطلاع دهد.
 • کلیه فعالیت‌های مربوط به آزمون‌های غیرمخرب را در بالاترین سطح استاندارد و کیفیت انجام دهد و در حفاظت از جان، ایمنی و سلامتی همکاران خود و عموم مردم و همچنین حراست از محیط زیست نهایت تلاش را به انجام رساند.
 • کلیه وظایف و فعالیت‌های مرتبط به حرفه خود را در قبال همه دست‌اندرکاران از جمله کارفرمایان، مشتریان، رقبا و همکاران با صداقت و درستی کامل به انجام رساند.
 • اقدامات تبلیغاتی برای خود را صرفاً بصورت حرفه‌ای انجام دهد و از هرگونه تبلیغ غیرحرفه‌ای و یا کاریابی با روش‌های نامتعارف اجتناب کرده و هیچ‌گونه پشتیبانی و حمایت نامناسب را قبول نکند.
 • از ورود به هرگونه اقدام غیراخلاقی که شائبه ارتشا داشته باشد و نیز هرگونه رفتار غیرحرفه‌ای در زمینه آزمون‌های غیرمخرب خودداری کند.
 • حق‌الزحمه مربوط به هر نوع خدمات و یا کار خاص را چه به صورت مالی و یا به هر شکل دیگر فقط از یک منبع دریافت کند مگر اینکه کلیه منابع ذینفع کاملا در جریان امر قرار داشته باشند.
 • برای فراهم کردن تشویق‌های مناسب و فرصت‌های کافی جهت پیشرفت و افزایش مهارت‌های شغلی کارکنان و فعالان در زمینه بازرسی فنی و آزمون‌های غیرمخرب تلاش کند.
 • همواره، بخصوص در مصاحبه‌ها و نشر اخبار و تبلیغات و همچنین در ارائه راهنمایی و یا انتقاد، اطلاعات صریح، درست و قابل اعتماد ارائه دهد.
 • در کلیه آثار و مقالات منتشره، یادداشت‌ها و سخنرانی‌های خود، کلیه حقوق مادی و معنوی صاحبان اثر یا سایر افراد مرتبط با آن موضوع را رعایت نماید.
 • از هرگونه رفتار و اظهار نظر در مجامع و یا جلسات انجمن که بیانگر هرگونه تبعیض به دلیل تفاوت‌های جنسیتی، نژادی، قومی، مذهبی، ملیتی و نظایر آن باشد خودداری کند.
 • برای حفظ جایگاه و اعتبار انجمن، هرگونه تخلف از این منشور اخلاقی را که از سوی دیگر اعضای انجمن بروز کند، به دبیرخانه انجمن گزارش دهد.

نمودار سازمانی انجمن آزمون های غیرمخرب ایران