الزامات استاندارد اعتباربخشی ISO/IEC 17020 برای نهادهای بازرسی فنی

شرکت در این دوره آموزشی به مدیران و بازرسان فنی، مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت و مدیران ارشد شرکت‌ها اکیدا توصیه می‌شود.

اخذ، تمدید یا تجدید گواهی صلاحیت نهادهای بازرسی فنی منوط به استقرار کامل و صحیح الزامات استاندارد ملی ایران ایزو ۱۷۰۲۰ است که پس از انجام ارزیابی و تایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعطا می‌شود. یکی از عوامل اصلی در عدم انطباق‌های ارزیابی نهادهای بازرسی فنی، عدم تسلط و آشنایی کافی مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت و مدیران و بازرسان فنی شرکت‌ها با الزامات این استاندارد است. به منظور تسهیل فرایند ارزیابی، ارتقای سطح دانش و آشنایی مدیران و کارکنان شرکت‌های بازرسی فنی با الزامات استاندارد مذکور، اعم از اصول مهم بی‌طرفی، رازداری و استقلال، الزامات منابع انسانی و تجهیزات، و نحوه صحیح گزارش‌نویسی و صدور گواهینامه‌های بازرسی، دوره آموزشی زیر توسط انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران ارائه می‌شود.

سرفصل مطالب:

 1. معرفی، مقدمه و انواع نهادهای بازرسی
 2. هدف و دامنه کاربرد استاندارد
 3. اصطلاحات و تعاریف
 4. الزامات بی طرفی، استقلال و محرمانگی
 5. الزامات ساختاری و اداری
 6. الزامات منابع، شامل کارکنان، تجهیزات و پیمانکاران فرعی
  • الزامات تایید صلاحیت بازرسان NDT
  • تجهیزات بازرسی و NDT
 7. الزامات فرایندی از جمله:
  • روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های بازرسی
  • سوابق و گزارش‌های بازرسی
  • شکایت‌ها و درخواست‌های رسیدگی مجدد
 8. الزامات سیستم مدیریت
 9. نکات قابل توجه در مستند سازی و پیاده‌سازی استاندارد در شرکت‌های بازرسی و NDT
 • در پایان، گواهی‌نامه حضور در دوره، به زبان انگلیسی از سوی انجمن صادر می‌شود.
 • در صورت نیاز به صدور پیش صورتحساب با دبیرخانه انجمن تماس حاصل نمایید.
 • در صورت تمایل به ثبت‌نام بیش از سه نفر، با دبیرخانه انجمن تماس حاصل نمایید.
 • صورتحساب رسمی پس از ارسال تصویر فیش واریزی صادر و ارسال خواهد شد.
 • برای ثبت‌نام، فرم زیر را تکمیل و تصویر فیش واریزی را از طریق تلگرام، واتساپ، یا پست الکترونیکی، به دبیرخانه انجمن ارسال نمایید.
 •