همکاری با ارگان‌ها و سازمان‌های مسئول حاکمیتی و یا مردم نهاد، عضویت در انجمن منطقه‌‍‌ای و بین‌المللی و توسعه تعاملات سازنده با سایر انجمن‌های علمی و صنفی که به نحوی در حوزه‌های مرتبط با بازرسی فنی وآزمون‌های غیرمخرب فعالیت می‌نمایند. از مهمترین اهداف و رویکردهای انجمن آزمون‌های غیرمخرب در پیشبرد رسالت خود است.
در همین راستا این انجمن به منظور بهره‌گیری از کلیه ظرفیت علمی و صنفی در جهت بهبود و ارتقای سطح ایمنی جامعه و نیز فراهم نمودن بستر تعامل متقابل، با انجمن‌های زیر تفاهم‌نامه همکاری در زمینه‌های مشترک دارد.
شورای انجمن‌های علمی ایران (CISA)
انجمن صنفی بازرسی فنی و آزمایش‌های غیرمخرب(IRSNT)
انجمن حفاظت دربرابر اشعه ایران(IRPS)
انجمن نگهداری و تعمیرات ایران(IRMA)
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران(ISAV)
انجمن علمی ریخته‌گیری(IRFS)
انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران(SMEIR)
انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران(SATSA)
انجمن موتور ایران(ISE)

انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی(ISTD)

انجمن کنترل و ابزار دقیق ایران (ISICE)

کمیته بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب (ICNDT)
انجمن آزمون‌های غیرمخرب آمریکا(ASNT)