مجله علمی-پژوهشی ((فناوری آزمون‎های غیرمخرب)) با هدف ارتقای سطح دانش متخصصان، پژوهشگران، دانشجویان، کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه بازرسی فنی و آزمون‌های غیرمخرب و نیز ایجاد بستری برای تبادل یافته‌ها و دستاوردهای جدید علمی و فنی در حوزه‌های تخصصی ذیربط، توسط انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران بصورت دو فصلنامه منتشر می‌شود.

بدینوسیله از تمامی دانشگاهیان، پژوهشگران، محققان و صنعتگران دعوت می‌نماید تا مقالات و یادداشت‌های فنی و تحلیلی خود را به این نشریه ارسال دارند. برای آگاهی از اعضای هیئت تحریریه، موضوعات مقالات، دریافت شماره‌های منتشر شده، نحوه ارسال مقالات، دریافت قالب نمونه‌‌ نگارش مقالات و مشاهده فرآیند داوری، به وبگاه مجله به نشانی زیر مراجعه نمایید.

درخواست ارائه مقاله